COMPLIANCE

Aby uniknąć ryzyka prawnego, wszyscy pracownicy mogą kierować pytania do swoich przełożonych, a w szczególności do Biura ds. Compliance firmy Drei Bond. 

Poniższy punkt kontaktowy jest dostępny dla pracowników, klientów, dostawców i innych podmiotów zewnętrznych:
E-mail: compliance@dreibond.de

System informowania o nieprawidłowościach Drei Bond GmbH jest odpowiedzialny za zgłaszanie konkretnych lub potencjalnych naruszeń prawa przez pracowników spółki. Partnerzy biznesowi, klienci lub inne osoby trzecie również mają możliwość przesyłania zgłoszeń przez całą dobę za pośrednictwem różnych kanałów raportowania, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na naruszenie prawa. Pozwala to na wczesne rozpoznanie ryzyka oraz podjęcie odpowiednich działań naprawczych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Poufność i ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości są naszym najwyższym priorytetem.