Aplikacja szczeliwa

Szczeliwa płynne, aplikowane w sposób punktowy lub liniowy, coraz częściej zastępują klasyczne uszczelki stałe. Częstym obszarem zastosowań tych produktów jest montaż silników i skrzyń biegów, jak również obszar elektromobilności, w tym montaż akumulatorów i zasobników energii wysokiego napięcia.