Zabezpieczanie śrub

Płynne szczeliwa DREI BOND zapobiegają niezamierzonemu, samoczynnemu odkręcaniu się śrub i luzowaniu połączeń gwintowych wskutek wibracji i/lub obciążeń udarowych. Płynna konsystencja pozwala na dokładne wypełnienie szczelin w gwincie, co powoduje trwałe zakleszczenie śruby i zapobiega jednocześnie korozji wewnątrz gwintu.

Utwardzanie (polimeryzacja) odbywa się anaerobowo, w kontakcie z metalem, bez dostępu tlenu.

Uwzględniając indywidualne czynniki połączeń takie jak rodzaj metalu, wymiary śrub, odporność na temperaturę, różne wartości momentów zrywających istotne dla późniejszego, koniecznego demontażu połączenia, dostępnych jest kilka wariantów produktu.

Produkty

F.A.Q.