Bonding 5.0

Kleje

Wdrażanie ustawodawstwa dla branży chemicznej zgodnie z najwyższymi standardami
Wdrażanie ustawodawstwa dla branży chemicznej zgodnie z najwyższymi standardami

Wszystkie kleje i szczeliwa DREI BOND są zgodne z przepisami REACH i CLP. Produkty są corocznie sprawdzane przez zewnętrznego usługodawcę w celu zapewnienia 100% bezpieczeństwa. Nasi klienci otrzymują aktualne karty charakterystyki, a od 2021 roku wszystkie kleje i szczeliwa DREI BOND mają przypisany tzw. kod UFI (Unique Formula Identifier).

Wysoce skuteczne kleje i szczeliwa przemysłowe
Wysoce skuteczne kleje i szczeliwa przemysłowe

Kleje i szczeliwa DREI BOND spełniają najwyższe wymagania przemysłu samochodowego, przemysłu budowy maszyn i wielu innych branż. Dysponujemy budowanym przez lata standardowym portfolio, które stale ewoluuje i dostosowuje się do najnowszych trendów i wymagań.

Pewna dokumentacja produktu
Pewna dokumentacja produktu

Oprócz standardowego portfolio, DREI BOND oferuje swoim Klientom i osobom zainteresowanym rozwiązania indywidualne, dostosowane do ich wymagań i założeń produkcyjnych. Stale testujemy nowe produkty pod kątem ich przydatności technologicznej dla nowych projektów.

DREI BOND nie tylko projektuje proces ale również, w oczekiwaniu na wzrost popytu, daje możliwość produkcji małych serii. 

Gwarancja stałej receptury
Gwarancja stałej receptury

Kleje i szczeliwa DREI BOND poddawane są stałej kontroli jakości przez ich użytkowników. Nasze produkty są bardzo często wykorzystywane w projektach długofalowych, stąd muszą zachowywać niezmiennie wysoką jakość przez wiele lat. W 100% gwarantuje to monitorowanie receptur i kontrola jakości.

DREI BOND gwarantuje stałość receptury. O zmianach w recepturze, wynikających z ustawy lub innych regulacji prawnych, Klient jest zawsze informowany na możliwie wczesnym etapie.    

Nowe opracowania zgodnie z wymaganiami Klienta
Nowe opracowania zgodnie z wymaganiami Klienta

Dla wszystkich klejów i szczeliw DREI BOND dostępna jest aktualna dokumentacja techniczna. Karty danych technicznych dostarczają informacji o parametrach produktu i możliwych aplikacjach. Karty charakterystyki informują szczegółowo o zagrożeniach, które mogą powstać w wyniku stosowania produktu.

Klient może w każdej chwili otrzymać całość dokumentacji.

Serwis

Testy kleju i aplikacji w centrum technicznym DREI BOND
Testy kleju i aplikacji w centrum technicznym DREI BOND

Oferujemy Klientom najnowocześniejsze procedury badawcze. W naszym centrum technicznym testujemy kompatybilność kleju z otrzymanym od Klienta komponentem. Sprawdzamy odporność na media (np. olej przekładniowy), odporność na starzenie, wytrzymałość mechaniczną i możliwości dozowania. Ponadto, dzięki naszym systemom testowym, możemy po raz pierwszy zaprezentować Klientowi na jego części aplikację automatyczną.

Przygotowanie próbek, małych serii przedprodukcyjnych, klejenie zautomatyzowane
Przygotowanie próbek, małych serii przedprodukcyjnych, klejenie zautomatyzowane

Nie tylko sam produkt, ale i wszelkie usługi z nim związane są dla nas równie ważne. Oferujemy naszym Klientom ręczne i zautomatyzowane klejenie części prototypowych. Ponadto nasze centrum techniczne umożliwia symulację warunków Państwa procesu technologicznego i przeprowadzenie prób na małych seriach przedprodukcyjnych. Pozwala to nie tylko na oszczędność czasu i pieniędzy, ale również na optymalne przygotowanie do późniejszego procesu klejenia.

Szkolenia dla operatorów maszyn, konserwatorów i użytkowników klejów
Szkolenia dla operatorów maszyn, konserwatorów i użytkowników klejów

Dobra praca i optymalne wyniki są osiągane przez dobrze wykwalifikowany personel. Szkolimy!! Specjaliści w zakresie technologii dozowania i klejenia DREI BOND nie tylko służą naszym Klientom radą i wsparciem, lecz także profesjonalnie szkolą operatorów maszyn, konserwatorów i użytkowników klejów w siedzibie DREI BOND lub bezpośrednio w zakładzie Klienta. 

Serwis i części zamienne dla wszystkich urządzeń dozujących  DREI BOND
Serwis i części zamienne dla wszystkich urządzeń dozujących DREI BOND

Zespół serwisu i części zamiennych DREI BOND oferuje serwis naprawczy urządzeń oraz odpowiednie części zamienne do zakładów w dowolnej lokalizacji. Jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów również w zakresie usług wirtualnych. Za pomocą połączenia wideo nasi technicy serwisowi mogą zapewnić szybką i skuteczną pomoc na całym świecie w przypadku awarii instalacji.

Rozwój innowacyjnych klejów i procesów dozowania
Rozwój innowacyjnych klejów i procesów dozowania

Nasz zespół Działu rozwoju i zastosowań produktów DREI BOND dopasowuje do potrzeb Klientów kleje i szczeliwa wraz z odpowiednią technologią dozowania. Patrzymy na Państwa aplikację całościowo aby osiągnąć najlepszy możliwy rezultat. Tak jak klej musi pasować do danego elementu, tak technologia dozowania musi pasować do kleju i procesu produkcyjnego.

Systemy

Regulacja ilości dozowania w zależności od ciśnienia/czasu lub objętości
Regulacja ilości dozowania w zależności od ciśnienia/czasu lub objętości

DREI BOND projektuje i produkuje półautomatyczne i w pełni zautomatyzowane systemy dozujące do kontrolowanego nanoszenia klejów, szczeliw, smarów i olejów wszystkich znanych producentów. Wszystkie urządzenia są projektowane i wykonywane w naszym zakładzie w Ismaning.

Systemy dozujące DREI BOND są zgodne z koncepcją Industry 4.0 Ready!

Półautomatyczne i w pełni zautomatyzowane systemy dozujące
Półautomatyczne i w pełni zautomatyzowane systemy dozujące

DREI BOND oferuje swoim Klientom zarówno standardowe systemy dozujące, jak i rozwiązania indywidualne. Wszystkie systemy są od początku do końca opracowywane i projektowane, a następnie testowane w ścisłej współpracy z Klientem, a właściwi pracownicy są przeszkoleni w zakresie obsługi. 

Maszyny specjalne wykorzystujące najnowocześniejsze technologie sterowania
Maszyny specjalne wykorzystujące najnowocześniejsze technologie sterowania

DREI BOND oferuje swoim Klientom najnowocześniejszą technikę sterowania. Klient może wybrać odpowiadające mu rozwiązanie, tak aby np. dopasować system DREI BOND do znanej mu, lub już obecnej w zakładzie technologii.

Dodatkowo, w razie potrzeby, komunikacja z maszyną może odbywać się za pośrednictwem komputera głównego.

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb

DREI BOND oferuje swoim Klientom nie tylko kompletne systemy, ale również komponenty dozujące. Mogą one być zintegrowane w prawie wszystkich istniejących systemach, jak również w instalacjach zrobotyzowanych.

Komponenty dozujące są również indywidualnie dopasowywane do wymagań i życzeń Klienta.

Komponenty dozujące dla systemów produkcyjnych wspomaganych robotami
Komponenty dozujące dla systemów produkcyjnych wspomaganych robotami

Kontrola dozowania DREI BOND (DMK-QS) jest systemem, który podczas pracy instalacji niezawodnie rozpoznaje dozowaną ilość produktu wraz z zanieczyszczeniami i pęcherzykami powietrza w masie uszczelniającej. W przypadku awarii system sterowania wskazuje operatorowi dokładną lokalizację usterki.

DREI BOND DMK-QS jest zatem niezastąpionym narzędziem kontroli procesu produkcji i zapewnienia jakości.

Globalizacja

Dostosowanie do przepisów międzynarodowych
Dostosowanie do przepisów międzynarodowych

Produkty DREI BOND są dziś stosowane na całym świecie. Muszą być one zgodne z obowiązującymi w kraju przeznaczenia przepisami.

Produkty są kontrolowane pod tym kątem przez wewnętrzne sekcje DREI BOND, jak również przez współpracujących z nami partnerów zewnętrznych.

 

Pewność prawa w globalnym sektorze klejów
Pewność prawa w globalnym sektorze klejów

Niezależnie od tego, na jaki światowy rynek trafiają nasze produkty, produkcja zawsze podlega tym samym wysokim standardom. Oznacza to, że klienci DREI BOND otrzymują zawsze bardzo wysoką i stałą jakość MADE IN GERMANY.

Lokalny rozwój & globalna dostępność
Lokalny rozwój & globalna dostępność

Tworzymy w Niemczech dla Klientów ze wszystkich kontynentów. Oferujemy im produkty spełniające najnowsze standardy jak również znany i ceniony na całym świecie serwis DREI BOND.

 

Globalne standardy jakości
Globalne standardy jakości

Wszystkie produkty chemiczne DREI BOND, kleje i uszczelniacze, są testowane zgodnie z miejscem zastosowania określonym przez klienta i obowiązującymi przepisami prawnymi (REACH).

Zgodność z REACH, K-REACH, China-REACH
Zgodność z REACH, K-REACH, China-REACH

Wszystkie substancje niebezpieczne wchodzące w skład kleju czy szczeliwa DREI BOND muszą być wymienione w dokumentacji produktu, aby był on dopuszczony do stosowania w danym kraju przeznaczenia. 

Nie jest to łatwe gdyż większość krajów na świecie prowadzi swoje własne wykazy chemikaliów.