Prototypy / Krótkie serie przedprodukcyjne

Nie tylko sam produkt, ale i wszelkie usługi z nim związane są dla nas równie ważne. Oferujemy naszym Klientom ręczne i zautomatyzowane klejenie części prototypowych. Ponadto nasze centrum techniczne umożliwia symulację warunków Państwa procesu technologicznego i przeprowadzenie prób na małych seriach przedprodukcyjnych. Pozwala to nie tylko na oszczędność czasu i pieniędzy, ale również na optymalne przygotowanie do późniejszego procesu klejenia.

Próby klejenia:

Są Państwo na samym początku projektu? Chętnie doradzimy w wyborze optymalnego kształtu elementu, rodzaju materiału, metod wstępnej obróbki. Technologię klejenia możemy przetestować w naszym centrum technicznym, a Państwo otrzymują od nas gotowe, połączone próbki i decydują, która para stanowi najlepsze rozwiązanie. Na tym etapie proces klejenia odbywa się zazwyczaj manualnie.

Klejenie prototypów:

Kolejnym krokiem jest wykonanie prototypów, które stanowią bazę do dalszych testów kwalifikacyjnych (np. testy starzeniowe, testy obciążeniowe itp.). Projektujemy wspólnie z Państwem perfekcyjną geometrię ścieżki kleju wraz ze sposobem jej nanoszenia ręcznego lub automatycznego. W razie potrzeby poddajemy powierzchnię klejenia obróbce wstępnej z wykorzystaniem atmosferycznych systemów plazmowych lub primerów. Otrzymują od nas Państwo komponenty już w fazie prototypu, gdzie klej został naniesiony w sposób zbliżony do warunków produkcji seryjnej. 

Krótkie serie przedprodukcyjne

Dla dużych serii produkcyjnych i/lub przy wysokich wymaganiach dotyczących powtarzalności, zautomatyzowana aplikacja kleju jest zazwyczaj nieunikniona. Oferujemy możliwość wyprodukowania małych serii przedprodukcyjnych. Nasze centrum techniczne umożliwia symulację warunków Państwa procesu technologicznego. W tym celu dostosowujemy naszą instalację pilotażową do Państwa specyfikacji, programując również wszystkie etapy procesu technologicznego. Otrzymujecie Państwo uzgodnioną liczbę gotowych komponentów i możecie je dalej wykorzystać.