Monitorowanie procesu/Kontrola jakości

Dzięki samodzielnie opracowanemu i opatentowanemu przez DREI BOND systemowi DMK/QS®, podczas każdego dozowania, monitorowane są parametry ciśnienia, czasu i temperatury, a wszelkie odchylenia od indywidualnie zdefiniowanego standardu są raportowane. Na życzenie Klienta mogą zostać zintegrowane z systemem dalsze opcje, takie jak dodatkowe czujniki, czy systemy monitoringu laserowego i kamery, np. w celu sprawdzenia online pozycji i wysokości naniesionej warstwy kleju.