Zawory

W zależności od warunków dozowania i medium, dostępne są różne typy zaworów dla produktów 1- i 2-składnikowych. Odpowiedni wybór zaworu dokonywany jest w trakcie realizacji projektu i może być wcześniej przetestowany w naszym centrum technicznym. Do dozowania objętościowego wykorzystywane są pompy zębate i mimośrodowe, jak również różne warianty zaworów do dozowania typu ciśnienie-czas.