Przygotowanie powierzchni

Cleanery, Aktywatory, Primery

Podstawowym warunkiem zapewnienia stabilnego połączenia jest czysta i odtłuszczona powierzchnia. Wyboru odpowiedniego środka czyszczącego DREI BOND dokonuje się uwzględniając trwałość i charakter zabrudzenia oraz rodzaj czyszczonej powierzchni. 

Dla materiałów trudnosklejalnych, w zależności od rodzaju kleju, dostępne są różne opcje w postaci aktywatorów i primerów. Są one nakładane na łączony element przed aplikacją kleju i umożliwiają uzyskanie stabilnego połączenia.