Elastyczne kleje i szczeliwa

Silikony - MS-Polimery - Szczeliwa na bazie rozpuszczalników

Elastyczne kleje i szczeliwa firmy DREI BOND polecane są szczególnie do zastosowań, w których najważniejsza jest nośność dynamiczna klejonego połączenia. Elastyczna  spoina umożliwia kompensację odkształceń pomiędzy klejonymi  powierzchniami, zniesienie naprężeń, zapobiegając  w ten sposób zmęczeniu materiału i ewentualnym nieszczelnościom.

Elastyczne kleje i szczeliwa DREI BOND znajdują szereg różnorodnych zastosowań np. do uszczelniania powierzchni płaskich i kołnierzowych w silnikach i skrzyniach biegów. 

Silikony

Silikony posiadają dobrą odporność na działanie wysokich temperatur do +250oC, dobrą elastyczność i odporność chemiczną na większość mediów przemysłowych. 

MS-polimery

MS- polimery posiadają wysoką wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, przy jednocześnie niskim stopniu zagrożenia dla człowieka i środowiska (biała karta charakterystyki).

Ponadto charakteryzują się dobrą odpornością chemiczną, a pod względem odporności na oleje - przewyższają inne szczeliwa.

Dostępne są również warianty dwuskładnikowe, które umożliwiają utwardzanie niezależnie od warunków otoczenia.

Szczeliwa na bazie rozpuszczalników

Szczeliwa zawierające rozpuszczalniki wyróżniają się elastycznością (wysoka wartość wydłużenia przy zerwaniu) oraz dobrą odpornością chemiczną. Dzięki wysokiej zawartości rozpuszczalników niepolarnych wykazują wyjątkową tolerancję na oleiste (niepolarne) zanieczyszczenia powierzchni.

DREI BOND - Elastyczne kleje i szczeliwa

NazwaOpisKolorLepkość [mPas]Zakres temperatury [°C]Czas tworzenia naskórka [min]Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]Wydłużenie przy zerwaniu [%]Cechy szczególnePojemnik [ml]
1209silikon octanowyprzezroczystystały-55 do +20010 - 15 4,1300 30, 310Prośba o dokumentację produktu
9120MS-polimerczarny/biały/szaryo konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość-40 do +9020 1,9300 biała karta charakterystyki290, 25000Prośba o dokumentację produktu
9125MS-polimerczarny/biały/szaryo konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość-60 do +8025 2,8 500"biała" karta MSDS300, 25000Prośba o dokumentację produktu
9125 2KMS-polimer (10:1)czarny/biały/szaryo konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość-40 do +9020 - 60 2,6 450490, 25000Prośba o dokumentację produktu
9150MS-polimerprzezroczystyo konsystencji pasty-40 do +9010 3300 310Prośba o dokumentację produktu
9160MS-polimerczarny/szaryo konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość-40 do +12010 3,2400 doskonała odporność na olej310, 25000Prośba o dokumentację produktu
9160 2KMS-polimer (10:1)czarny/szaryo konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość-40 do +12010 - 28 2,8 350doskonała odporność na olej490, 25000Prośba o dokumentację produktu

Uwaga odnośnie utwardzania: średnio - 3 mm w ciągu pierwszego dnia, następnie prędkość utwardzania spada. Utwardzanie zależy od rodzaju materiału, temperatury, wilgotności powietrza, wielkości szczeliny.

*Pojemnik ( Jedn. op.): 30ml 50), 50ml (10), 300ml (12)

NazwaOpisKolorLepkość [mPas]Zakres temperatury [°C]Czas tworzenia naskórka [min]Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]Wydłużenie przy zerwaniu [%]Cechy szczególnePojemnik [g]
1104Tzawiera rozpuszczalnikszary40000 - 80000-50 do +13082 - 4450 - 650tiksotropowy300, 20000Prośba o dokumentację produktu
1108uszczelniacz trwale plastycznyniebieski > 1000000-55 do +120nie utwardza się--biała karta charakterystyki50, 100, 300, 25000Prośba o dokumentację produktu

Uwaga odnośnie utwardzania: średnio - 3 mm w ciągu pierwszego dnia, następnie prędkość utwardzania spada. Utwardzanie zależy od rodzaju materiału, temperatury, wilgotności powietrza, wielkości szczeliny.