Uszczelnianie gwintów

Szczeliwa anaerobowe - Szczeliwa trwale plastyczne

Szczeliwa płynne muszą trwale uszczelniać przestrzenie między gwintami, zapobiegając w ten sposób wyciekaniu czy wydostawaniu się substancji płynnych lub gazowych przez gwint. Ważny jest dobór odpowiedniego  szczeliwa, gdyż instalacje mogą być narażone na różne wpływy zewnętrzne, takie jak wibracje, działanie różnych substancji chemicznych, wahania ciśnienia lub temperatury i wiele innych.


Ważną rolę odgrywają również materiały, z których wykonane są uszczelniane gwinty. Gwint z tworzywa sztucznego wymaga innego materiału uszczelniającego niż gwint metalowy. Indywidulanego doboru szczeliwa wymagają również połączenia kombinowane.


DREI BOND oferuje szeroki asortyment środków do uszczelniania gwintów spełniających większość wymagań jakie stawia nowoczesny przemysł. W przypadku niskich ciśnień, szczeliwa DREI BOND zapewniają natychmiastową skuteczność. W zależności od doboru szczeliwa, wytrzymałość złącza w stanie całkowicie utwardzonym może być zróżnicowana od niskiej do wysokiej, przekraczającej ciśnienie niszczące.

W zależności od zastosowania, polecane są następujące produkty:

F.A.Q.