Uszczelnianie powierzchni

Silikony - MS polimery - Szczeliwa anaerobowe - Szczeliwa trwale plastyczne - Szczeliwa na bazie rozpuszczalników

Szczeliwa powierzchniowe dobrane odpowiednio do wymagań i zastosowania tworzą nieprzepuszczalną barierę zapobiegającą wydostawaniu się gazów lub cieczy między łączonymi elementami (np. połączenia kołnierzowe).

Szczeliwa powierzchniowe DREI BOND dobrze przylegają do powierzchni, niezawodnie je uszczelniają, zapewniają również trwałą ochronę antykorozyjną w miejscach aplikacji. Głównym ich zadaniem jest kompensacja odkształceń i zniesienie naprężeń, podczas gdy przenoszenie sił pomiędzy elementami nie jest zadaniem pierwszorzędnym.


Uwzględniając wiele indywidualnych czynników, takich jak rodzaj łączonych elementów i ich późniejsze zastosowanie, czas utwardzania, elastyczność i wytrzymałość połączenia, wymagana odporność na temperaturę, na działanie mediów zewnętrznych takich jak gazy, kwasy lub oleje, polecamy następujące produkty:

F.A.Q.