Smarowanie

Wstępne smarowanie i zmniejszenie oporów tarcia jest istotnym czynnikiem podczas montażu o-ringów, przekładni i dla wielu innych zastosowań. Stała ilość smaru oraz ustalone pozycje dozowania zabezpieczają płynność i bezpieczeństwo procesu produkcyjnego.